1- Programın amacı, TR63 bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.
 
2- 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı 3 Ekim 2018 tarihi itibariyle ilan edilmiştir. Fizibilite desteği başvuru rehberi ve destekleyici belge şablonları http://www.dogaka.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.
 
3- KAYS üzerinden başvuruların alınması için son tarih 24 Aralık 2018 saat 23:59'dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması için veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütnamenin başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla teslimi için son tarih 31 Aralık 2018 saat 17:00' dir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Göksun Kaymakamlığı
Tel:0344 714 49 49
Fax:0344 714 10 16
E-posta:goksun@icisleri.gov.tr