Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2016 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-3 (YENİ-3), İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (İHRAC) ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 (BİG-3) kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programları ilan etmiştir.
 
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3 (BİG-3)
  • İmalat Sanayine yönelik yatırımların desteklenmesi,
  • Turizm Sektörüne yönelik yatırımların desteklenmesi
  • Sosyal ve ekonomik faaliyet olanaklarının artırılması amacıyla fiziki altyapının geliştirilmesi
 
2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3'ün temel amacı, TR63 Bölgesi'ndeki az gelişmiş ilçelerde ekonomik ve sosyal hayatın geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2016 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-3;


Hatay ilinde Hassa, Altınözü, Yayladağı, Kumlu

Kahramanmaraş ilinde Göksun, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü,Nurhak

Osmaniye ilinde Bahçe, Toprakkale (OSB hariç), Hasanbeyli, Sumbas ilçelerinde

Kobi Bileşeni: Sosyal Altyapı Bileşeni: öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.


Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 30.000TL, azami 300.000TL destek sağlanacaktır. Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) yer alan veya merkez ya da yasal şubesi bu bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler (rektörlük), kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler ile, TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2016 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler
Elektronik başvurular KAYS üzerinden ( http://portal.kays.kalkinma.gov.tr ) alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 27 Mayıs 2016 saat 23.59'dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 03 Haziran 2016 saat 17.00'dir.
 
Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için www.dogaka.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Göksun Kaymakamlığı
Tel:0344 714 49 49
Fax:0344 714 10 16
E-posta:goksun@icisleri.gov.tr